privacy

Op deze website worden metingen van bezoeken uitgevoerd om de effectiviteit van deze webpagina te kunnen vergroten. Op het meten en vergaren van gegevens via deze website is dit privacy beleid van toepassing. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die doormiddel van meting met behulp van de toegestane middelen zijn verkregen en/of door u aan ons zijn verstrekt.

De gegevens die worden gemeten kunnen persoonsgegevens bevatten, met name IP-adressen en/of cookies. Hieronder vindt u een nadere verklaring van deze termen.
.
IP-adressen.
Een IP-adres is een serie nummers waarmee uw computer op het Internet kan worden geïdentificeerd. IP-adressen kunnen in beginsel tot een individu worden herleid. Daarvoor is wel aanvullende informatie vereist (die in het bijzonder van de internetprovider die het IP adres heeft uitgegeven of de bezoeker zelf afkomstig zou kunnen zijn). Om die reden kunnen IP adressen als persoonsgegeven worden beschouwd. IP-adressen van bezoekers van deze website worden voor interne onderzoeks- en promotiedoeleinden gebruikt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om geografische informatie.

Cookies.
Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen indien u een website bezoekt. Cookies maken het mogelijk om bij uw volgende bezoek te herkennen of en hoe u deze website al eerder hebt bezocht. Omdat u door middel van de cookie wordt herkend, kunnen cookies als persoonsgegeven worden beschouwd. Cookies zelf kunnen persoonsgegevens bevatten.

U kunt in de instellingen van uw webbrowser ervoor kiezen om cookies te weigeren of om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

IP-adressen, cookies en andere gegevens van bezoekers van deze website worden niet aan derden verstrekt, tenzij zij eerst zijn geanonimiseerd en geaggregeerd. Cookies en/of IP adressen worden niet tot een individu herleid. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om diensten aan derden te verlenen en eigen diensten te ontwikkelen. In het geval van diefstal van gegevens door derden is er sprake van overmacht. De uitgever zal altijd zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze op een zo goed mogelijke manier beschermen tegen gebruik door niet gerechtigde partijen.

REALTONES

MP3 DOWNLOAD